Przyroda w Lubelskim

Kategoria Przyroda | Data modyfikacji 10-08-2010

Tagi: , , , ,

Ponad 23% powierzchni województwa lubelskiego to tereny zielone, w skład których wchodzą dwa parki narodowe: poleski i roztoczański, siedemnaście parków krajobrazowych i 87 rezerwatów przyrody. Na terenie województwa znajduje się ponad 1500 pomników przyrody.

O regionie

Kategoria O regionie | Data modyfikacji 10-08-2010

Tagi: , , , , , , , , , , ,

Województwo Lubelskie znajduje się w środkowo-wschodniej części Polski i graniczy z Białorusią i Ukrainą. Ziemie te obejmują Nizinę Południowopodlaską, równinę Polesia z bagnami, jeziorami i torfowiskami, poprzecinaną wąwozami i dolinami rzek, Wyżynę Lubelską oraz Wyżynę Zachodniowołyńską. Na terenie województwa znajdują się dwa parki narodowe, 17 parków krajobrazowych, 83 rezerwaty przyrody i 1545 pomników przyrody.

Tu zawiązała się unia polsko–litewska, tu powstało miasto idealne – Zamość, tutaj znajduje się najstarsza w Polsce stadnina koni w Janowie Podlaskim. W Chełmie są unikalne w skali Europy, kredowe podziemia, a w pałacu Zamoyskich w Kozłówce można obejrzeć oryginalny wystrój wnętrz z przełomu XIX i XX wieku. Na ziemiach lubelszczyzny jest miasto ukochane przez malarzy – Kazimierz Dolny, na lubelszczyźnie szkolili się najlepsi polscy piloci w „szkole orląt”,  z lubelszczyzny pochodzą słynne kraśnickie cegły. Na lubelszyźnie jest słynne uzdrowisko w Nałęczowie.

Surowce naturalne pozyskiwane z tego regionu to wapień, margiel i kreda. Wydobywany jest tu również piasek budowlany i szklarski. Ponadto ziemia lubelska jest bogata w wody mineralne. Największą gałęzią gospodarczą na tych terenach jest rolnictwo. Użytki rolne zajmują tutaj 1 714 500 hektara – jest to 68,3% ogólnej powierzchni. Głównie uprawia się tutaj chmiel i tytoń – 67% krajowej produkcji chmielu pochodzi właśnie z województwa lubelskiego. Ponadto uprawiane są tu: pszenica, buraki cukrowe, konopie, warzywa i owoce. Prowadzona jest tu również hodowla trzody chlewnej, bydła i drobiu.

Głównymi gałęziami przemysłu na lubelszczyźnie są: przemysł spożywczy, przemysł materiałów budowlanych i środków transportu w Świdniku i Lublinie, oraz przemysł chemiczny w Puławach.

Ośrodki wypoczynkowe na mazurach,