Lubelskie parki narodowe

Kategoria Przyroda | Data modyfikacji 10-08-2010

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Poleski Park Narodowy

Poleski Park Narodowy został utworzony 1 maja 1990 roku i zajmuje 9648 hektarów terenu. Park leży na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej na Polesiu. Charakterystyczne dla poleskiego parku jest ogromna ilość torfowisk, duża ilość płytkich jezior i stawów. Na terenie parku znajdują się najdalej wysunięte na zachód w Europie, tereny tundry i lasotundry.

Bogata roślinność, która się tu znajduje to przede wszystkim rośliny typowe dla terenów bagiennych i podmokłych. Wiele z gatunków tu występujących, to gatunki rzadkie, a 15 z nich jest pod ścisłą ochroną. Wiele gatunków roślin jest przedstawicielami flory północnej, wśród których występują relikty epoki lodowcowej takie jak: brzoza niska, wierzba lapońska czy wierzba borówkolistna. Zachowane tu ekosystemy to obszary, które rozwijały się bez ingerencji człowieka od czasów ostatniego zlodowacenia.

Fauna w Poleskim Parku Narodowym liczy sobie około 290 gatunków zwierząt. Występujące tu bagna i torfowiska są idealną ostoją łosi, które utworzyły tu jedną z najliczniejszych populacji w kraju. W parku odnotowano ponad 70 gatunków motyli, w tym bardzo rzadkich takich jak: przeplatka aurina czy postojaka wiesiołkowca. Ponadto w Poleskim Parku Narodowym jest wiele gatunków ptaków, stwierdzono około 200 gatunków. Najrzadsze ptaki to czapla biała i czapla nadobna.

Aby można było w pełni podziwiać uroki parku utworzone zostały ścieżki przyrodnicze.

Roztoczański Park Narodowy

Roztoczański Park Narodowy został utworzony w 1974 roku.

Park zajmuje 8482 hektary, z czego 93% jest porośnięte lasami. Park utworzony został aby chronić cenne lasy Roztocza Środkowego, gdzie wiele drzew jest pomnikami przyrody. Na terenie parku znajduje się pięć rezerwatów, w czym jeden – Bukowa Góra – jest udostępniony do zwiedzania.

Roślinność Roztoczańskiego Parku Narodowego liczy sobie około 700 gatunków, w tym liczne gatunki górskie. Na terenie parku występuje około 400 drzew pomnikowych. Wśród drzewostanu najwięcej jest buków jodłowych i buczyny karpackiej. Jodły rosnące na tych terenach osiągają największe wymiary w Polsce.

W świecie zwierząt, na terenie parku królują jelenie, sarny, dziki, wilki i lisy. Od 1979 roku znajdują się tu również bobry. Naliczono tu około 190 gatunków ptaków, z czego warto zwrócić uwagę na orlika krzykliwego, trzmielojada czy bociana czarnego. Interesująca jest tu również fauna bezkręgowców, a szczególnie świat owadów, spośród których tylko samych chrząszczy jest ponad 2000 gatunków.

Na terenie parku utworzono pięć szlaków pieszych i jeden rowerowy.

Przyroda w Lubelskim

Kategoria Przyroda | Data modyfikacji 10-08-2010

Tagi: , , , ,

Ponad 23% powierzchni województwa lubelskiego to tereny zielone, w skład których wchodzą dwa parki narodowe: poleski i roztoczański, siedemnaście parków krajobrazowych i 87 rezerwatów przyrody. Na terenie województwa znajduje się ponad 1500 pomników przyrody.

agroturystyka na mazurach,