Co warto zobaczyć w Lubelskim

Kategoria Warto zobaczyć | Posted on 11-08-2010

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zamek Królewski w Lublinie Na skraju starego miasta wznosi się okazała bryła zamku królewskiego. Pierwsze obwarowania ziemno–drewniane powstały tu w XII wieku. Potem wybudowano cylindryczną wieżę z kamienia. Częste najazdy Rusinów, Litwi...

Miasta w lubelskim

Kategoria Miasta | Posted on 11-08-2010

Tagi: , , , , , , , , , , ,

Lublin Lublin jest największym miastem województwa lubelskiego i pełni funkcję stolicy regionu nieprzerwanie od 1474 roku. Po raz pierwszy obecna nazwa miasta pojawiła się w XII wieku. Lublin był wówczas ważnym grodem obronnym. Prawa miejski...

Lubelskie parki krajobrazowe

Kategoria Przyroda | Posted on 10-08-2010

Tagi: , , ,

Chełmski Park Krajobrazowy utworzony został w 1983 roku w celu ochrony ekosystemów leśnych i torfowych, obfitujących w rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Kazimierski Park Krajobrazowy utworzony został 27 kwietnia 1979 roku w celu ochrony obs...

Lubelskie parki narodowe

Kategoria Przyroda | Posted on 10-08-2010

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Poleski Park Narodowy Poleski Park Narodowy został utworzony 1 maja 1990 roku i zajmuje 9648 hektarów terenu. Park leży na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej na Polesiu. Charakterystyczne dla poleskiego parku jest ogromna ilość torfowisk, duża...

Przyroda w Lubelskim

Kategoria Przyroda | Posted on 10-08-2010

Tagi: , , , ,

Ponad 23% powierzchni województwa lubelskiego to tereny zielone, w skład których wchodzą dwa parki narodowe: poleski i roztoczański, siedemnaście parków krajobrazowych i 87 rezerwatów przyrody. Na terenie województwa znajduje się ponad 1500...

Historia

Kategoria O regionie | Posted on 10-08-2010

Historia województwa Lubelskiego sięga X wieku, od kiedy to tereny te były sporem między Rusią, a państwem polskim. Spory te trwały do XIV wieku. W 1018 roku tereny lubelszczyzny zostały przyłączone do Polski przez Bolesława Chrobrego. Nat...

O regionie

Kategoria O regionie | Posted on 10-08-2010

Tagi: , , , , , , , , , , ,

Województwo Lubelskie znajduje się w środkowo-wschodniej części Polski i graniczy z Białorusią i Ukrainą. Ziemie te obejmują Nizinę Południowopodlaską, równinę Polesia z bagnami, jeziorami i torfowiskami, poprzecinaną wąwozami i dolin...
Ośrodki wypoczynkowe na mazurach,